Báo cáo phân tích các số liệu về một số nông sản chủ lực, đưa ra các giải pháp phát triển chuỗi cung ứng cho một số mặt hàng nông sản như thanh long, xoài,...
Báo cáo đầy đủ, chi tiết và do các chuyên gia đầu ngành viết, bằng tiếng anh.

Báo cáo nghiên cứu thị trường để cải thiện chuỗi cung ứng nông sản tại vn - 1


Link download:
http://vietdragonfruit.com/dataupload/research-ve-thi-truong-rau-qua-vn.docx