Công ty Phúc An tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu thu mua 10 tấn trái thanh long tươi, loại ruột đỏ, nặng 450-600 gr, để xuất khẩu. Doanh nghiệp nào có khả năng cung cấp thanh long ruột đỏ loại này, xin vui lòng liên lạc với Chị Nhã, số điện thoại: 0908 416 760. Xin cảm ơn!

Cần thu mua thanh long ruột đỏ để xuất khẩu - 1