• Cây thanh long phát lộc
  • Cây thanh long phát lộc
  • Cây thanh long phát lộc
  • Cây thanh long phát lộc
  • Cây thanh long phát lộc
Cây được dùng vào dịp tết cổ truyền để trang trí nhằm đem lại may mắn, tài lộc