----
Clip được thực hiện bới nhóm biên tập website thanh long Việt Nam. Clip được ghi hình và thu thập thông tin tại các địa phương có diện tích trồng thanh long lớn gồm Bình Thuận, Long An, Tiền Giang. Clip được quay và làm hậu kỳ vào tháng 7 - 2015. Xin cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành clip này.