Quy trình trồng thanh long cũng không quá phức tạp, chỉ cần xem qua clip, bạn dễ dàng thực hiện được.