các bệnh trên cây thanh long

Công dụng của phân vi sinh vật trị nấm trên cây thanh long
Giúp thân cây xanh,cứng,chắc,hấp thụ dinh dưỡng tốt,tăng khả năng chống chịu với các tác nhân gây hại từ bên ngoài như nấm ,sâu ...gây thối rữa trên cây Thanh Long
Phòng bệnh đốm nâu trên cây thanh long
các biện pháp kỹ thuật tạm thời phòng trừ bệnh đốm nâu hại thanh long, giảm tổn thất, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất cây thanh long theo hướng sản xuất an toàn, bền vững.
Bảo vệ cây thanh long
Bảo vệ cây thanh long theo từng giai đoạn phát triển là cách tốt nhất để phòng trừ sâu bệnh,côn trùng và một số bệnh do nấm gây ra.Bảo vệ cây thanh long sẽ làm cho kết quả ra trái nhiều hơn và chất lượng hơn.
 1