cay thanh long

Thanh long U Minh Thượng
Cây thanh long này rất có tiềm năng trên vùng đất U Minh Thượng khi mà vùng đất này từ trước tới nay chưa ai trồng nhiều. Tại mảnh đất này,một trụ cây thanh long, năm đầu cho trái khoảng 15 kg, tổng sản lượng năm đầu có thể đạt 9 tấn.
Kỹ thuật chăm sóc cây thanh long
Thanh long là một loại cây dễ trồng nhưng rất khó chăm sóc.Đặc biệt là giai đoạn bắt đầu ra trái.
Phòng bệnh đốm nâu trên cây thanh long
các biện pháp kỹ thuật tạm thời phòng trừ bệnh đốm nâu hại thanh long, giảm tổn thất, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất cây thanh long theo hướng sản xuất an toàn, bền vững.
Kĩ thuật trồng thanh long trái vụ
Thanh long là cây nhiệt đới, thích hợp khí hậu nắng nóng, chịu hạn giỏi, không chịu được úng.Thanh long là cây thân bó cần có trụ đỡ, sau khi trồng 2-3 năm sẽ cho trái.
Nghiên cứu và đổi mới cây thanh long
Nghiên cứu và đổi mới cây thanh long là đề ra các giải pháp khoa học và công nghệ phát triển cây thanh long ở các tỉnh phía Bắc.Tuyển dụng cây giống tốt và kỹ thuật canh tác thích hợp nhất để cây thanh long có năng suất cao nhất.
Bảo vệ cây thanh long
Bảo vệ cây thanh long theo từng giai đoạn phát triển là cách tốt nhất để phòng trừ sâu bệnh,côn trùng và một số bệnh do nấm gây ra.Bảo vệ cây thanh long sẽ làm cho kết quả ra trái nhiều hơn và chất lượng hơn.
Bệnh thối gốc trên cây thanh long
Một số tác nhân gây bệnh do vi khuẩn và nấm gây bệnh thối gốc trên cây thanh long, làm giảm bớt giá trị thẩm mỹ của cây và đe dọa sự sống còn của toàn bộ cây.
 1