giới thiệu về cây thanh long

Thông tin về cây Thanh Long
Cây Thanh Long một loài cây được trồng chủ yếu để lấy quả và cũng là tên của một vài chi của họ xương rồng. Thanh Long là loài thực vật bản địa tại Mexico, các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ.
 1