honolulu

Doanh nghiệp Mỹ cần mua thanh long
Một Công ty tại Honolulu (Mỹ), có nhu cầu mua thanh long xay nhuyễn (dragon fruit puree), Quý doanh nghiệp có thể cung cấp xin vui lòng liên lạc
 1