phát lộc

Cây thanh long phát lộc
Cây được dùng vào dịp tết cổ truyền để trang trí
 1