thanh long kiểng

Thanh long kiểng trưng Tết, giá hàng triệu đồng
Mỗi chậu thanh long kiểng có giá tiền triệu đang được người dân thành phố Nha Trang chen chân săn đón để đưa về nhà chơi Tết.
 1