thời vụ

Thời vụ trồng cây Thanh Long
Thanh long chủ yếu thường được trồng vào tháng 10 - 11 dương lịch.
 1